Để được tư vấn chi tiết, xin liên hệ trực tiếp nhân viên kinh doanh hoặc Hotline: 0933.05.91.91 và email: sales@webtretho.com

 • Desktop
 • Mobile

Banner theo lượt quảng cáo trên PC (CPD/CPM) * Định dạng quảng cáo : jpeg/gif, kích thước không quá 150KB * Định dạng quảng cáo : HTML5, kích thước không quá 250KB, ít hơn 3 frame hình

 • Giá dưới đây là giá của banner theo tuần, banner đươc hiển thị tới 30%  lượt đọc của chuyên mục tương ứng. Banner độc quyền nhân với tỷ lệ 2.5.
 • Tất cả banner có thể mua theo ngày, giá 1 ngày bằng 1 / 4.5 giá theo tuần
 • Giá của cột (*) là giá của từng chuyên mục
 • Giá của cột (#) ​là giá của cặp chuyên mục được chọn trong 4 chuyên mục (Phong Cách Sống, Cưới, Sức khỏe và Kinh Doanh)
Loại banner Toàn
trang
(A)
Trang
tin
(T)
Trang chủ
diễn đàn
(D)
- Văn hóa giải trí (V)
- Làm mẹ (M)
(*)
- Kinh nghiệm hay (K)
- Làm đẹp (L)
- Tâm sự chia sẻ (C)
(*)
- Phong cách sống (N)
- Cưới hỏi (E)
- Sức khoẻ (S)
- Kinh doanh (B)
(#)
BG Background 72 tr N/A N/A 20 tr 17 tr 13 tr
SL Super Leaderboard 65 tr 20 tr 22 tr 18 tr 15 tr 11 tr
MR1 Medium Rectangle 1 54 tr 15 tr 19 tr 15 tr 12 tr 8 tr
LD1 Leaderboard 1 30 tr N/A 12 tr 9 tr 7 tr 5 tr
MR2 Medium Rectangle 2 33 tr 5 tr 12 tr 9 tr 7 tr 5 tr
HP Half Page 30 tr N/A 12 tr 9 tr 7 tr 5 tr
Loại banner Giá Hiển thị
CPM Banner CPM
728 x 90, 970 x 90, 300 x 250, 300 x 600
14,000/CPM
+ Cho phép hướng đối tượng theo tỉnh thành
+ Định dạng quảng cáo : Jpeg/Gif kích thước không quá 150KB; HTML5 kích thước không quá 250KB, ít hơn 3 frame hình
PO1 Pop-up Balloon Ad
260 x 230
16,000/CPM
+ Pop-up góc phải trên mỗi lượt hiển thị trang, mang lại hiệu quả tương tác và nhận diện thương hiệu tốt nhất
+ Cho phép hướng đối tượng theo tỉnh thành
+ Định dạng quảng cáo : Jpeg/Gif kích thước không quá 150KB; HTML5 kích thước không quá 250KB, ít hơn 3 frame hình
+ Pop-up banner ở góc phải. Không hiển thị video
PO2 Pop-up Balloon Ad
500 x 300
24,000/CPM + Pop-up góc phải trên mỗi lượt hiển thị trang, mang lại hiệu quả tương tác và nhận diện thương hiệu tốt nhất
+ Cho phép hướng đối tượng theo tỉnh thành
+ Định dạng quảng cáo : Jpeg/Gif kích thước không quá 150KB; HTML5 kích thước không quá 250KB, ít hơn 3 frame hình
+ Pop-up banner ở góc phải. Không hiển thị video
TV1 iTVC - Balloon Ad
370 x 246
26,000/CPM + Pop-up góc phải trên mỗi lượt hiển thị trang, mang lại hiệu quả tương tác và nhận diện thương hiệu tốt nhất
+ Cho phép hướng đối tượng theo tỉnh thành
+ Định dạng quảng cáo : Jpeg/Gif kích thước không quá 150KB; HTML5 kích thước không quá 250KB, ít hơn 3 frame hình
+ Pop-up banner ở góc phải. Hiển thị video
Inpage_Video Inpage Video
640 x 480
30,000 CPM/15s
40,000 CPM/30s
+ Hiển thị trên desktop, trong bài viết trên 3000 ký tự. (Demo Link)
+ Cho phép hướng đối tượng theo tỉnh thành
+ Định dạng quảng cáo : file mp4, 15s hoặc 30s.
Masthead Masthead Banner
970x250
26,000/CPM + Hiển thị trên desktop, hoặc mobile
+ Desktop: Banner size 970x250; Video size 350x210. Mobile: Banner Size 320x320; Video size 320x200.
+ Auto collapse khi kéo màn hình qua khỏi banner, bấm vào banner để expand lại
+ Autoplay preview: 15s-20s, có thể embed youtube video (thời lượng không giới hạn)
+ Định dạng quảng cáo: file mp4
+ Demo: https://goo.gl/pxKi4w
Loại banner Giá
SL_EX Super Leaderboard

Size Expand

 • 970×180 (giá chuẩn X 1.5)
 • 970×300 (giá chuẩn X 1.7)
 • 970×600 (giá chuẩn X 2.0)

Size Expand (Video)

 • 970×180 (giá chuẩn X 1.75)
 • 970×300 (giá chuẩn X 2.0)
 • 970×600 (giá chuẩn X 2.25)
LD_EX Leaderboard

Size Expand

 • 728×180 (giá chuẩn X 1.5)
 • 728×300 (giá chuẩn X 1.7)
 • 728×600 (giá chuẩn X 2.0)

Size Expand (Video)

 • 728×180 (giá chuẩn X 1.75)
 • 728×300 (giá chuẩn X 2.0)
 • 728×600 (giá chuẩn X 2.25)

Mô tả vị trí quảng cáo

 • Trang chủ chuyên mục
 • Trang chi tiết
 • Trang tin
 • Inpage_Video

Banner theo lượt quảng cáo trên Mobile (CPD/CPM) * Định dạng quảng cáo : jpeg/gif, kích thước không quá 150KB * Định dạng quảng cáo : HTML5, kích thước không quá 250KB, ít hơn 3 frame hình

 • Giá dưới đây là giá của banner theo tuần, banner đươc hiển thị tới 30%  lượt đọc của chuyên mục tương ứng. Banner độc quyền nhân với tỷ lệ 2.5.
 • Tất cả banner có thể mua theo ngày, giá 1 ngày bằng 1 / 4.5 giá theo tuần
 • Giá của cột (*) là giá của từng chuyên mục
 • Giá của cột (#) ​là giá của cặp chuyên mục được chọn trong 4 chuyên mục (Phong Cách Sống, Cưới, Sức khỏe và Kinh Doanh)
Loại banner Toàn
trang
(A)
- Văn hóa giải trí (V)
- Làm mẹ (M)
(*)
- Kinh nghiệm hay (K)
- Làm đẹp (L)
- Tâm sự chia sẻ (C)
(*)
- Phong cách sống (N)
- Cưới hỏi (E)
- Sức khoẻ (S)
- Kinh doanh (B)
(#)
MH Header Banner 128tr 26tr 18tr 11tr
MM Middle Banner 90tr 17tr 14tr 7tr
MAC Cat Fish Banner 110tr 24tr 16tr 7tr
MIS Interscroller 128tr 30tr 16tr 10tr
Loại banner Size CPM
MH Header Banner
Đầu tất cả các trang truy cập
320x100 22,500
MM Middle Banner
Sau comment thứ 1 của bài viết
300x250 17,500
MAC Cat Fish Banner
Xuất hiện ở dạng pop-up dưới cùng của srceen ở mọi trang
320x50 19,500
MIS Interscroller
Xuất hiện ở trang bài viết trên 3 bình luận và nằm sau bài viết và trước bình luận đầu tiên
320x480 40,000
MS_MM Motion Sensor Mobile Middle
Banner quảng cáo chuyển động frame hình theo cảm biến điện thoại
300x250 35,000
MS_MIS Motion Sensor Mobile Interscroller
Banner quảng cáo chuyển động frame hình theo cảm biến điện thoại
320x480 80,000

Mô tả vị trí quảng cáo

 • Mobile
 • Interscroller
 • Miniscroller
 • Motion Sensor Banner

Vui lòng đăng nhập để xem báo giá

Hoặc
Facebook

Đăng ký tài khoản

Bạn chưa kích hoạt tài khoản